Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

Διεύθυνση: 
Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: 
22310-30308
Φαξ: 
22310-30308
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων