Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέξης Κοντόπουλος»

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης
  • Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης
  • Επιμελείται τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών, καθώς και εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λ.π.
  • Έχει την ευθύνη της συντήρησης και της ασφαλούς διαφύλαξης των έργων τέχνης
  • Έχει την ευθύνη της καταγραφής της εικαστικής περιουσίας, τηρεί βιβλίο μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλα τα έργα τέχνης καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που έρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη η κυριότητά του.
  • Επιμελείται τη φωτογράφηση όλων των έργων τηρώντας φωτογραφικό αρχείο.
  • Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης και είναι αρμόδιο για την αποδοχή δωρεών έργων τέχνης
  • Φροντίζει για τη συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών που συγκροτούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τη γνωμοδότηση για αγορά, εκτίμηση δωρεών, ανταλλαγή έργων τέχνης με άλλα μουσεία ή πινακοθήκες, παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμό έργων κ.λ.π.
Διεύθυνση: 
Αινιάνων 6-8
Τηλέφωνο: 
22310-46887
Φαξ: 
22310-46891
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέξης Κοντόπουλος»