Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
  • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
Διεύθυνση: 
Σκληβανιώτη 8
Τηλέφωνο: 
22310-51211
Φαξ: 
22310-22314
Υπηρεσία: 
Δήμαρχος
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας