Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Επιμελείται για την οργάνωση των μουσικών καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων .
  • Υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Τμήματος(Συναυλίες, Σεμινάρια, μουσικούς διαγωνισμούς,  ηχογραφήσεις  κα) που παρέχει το τμήμα. .
  • Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος  και ενημερώνει σχετικά.
  • Επιμελείται εκδόσεων αρχείου, ηχογραφημένων συναυλιών, νεων μουσικών παραγωγών.
  • Διεκπεραιώνει τις επαφές του τμήματος  με  καλλιτεχνικούς οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Υπηρεσία: 
Δήμαρχος
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων