Γραφείο Διαχείρισης & Αποκομιδής Απορριμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει  τα θέματα της καθαριότητας του  Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων.
  • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, των συνοικιών καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων και ελέγχει τη σωστή τήρηση αυτών.
  • Οργανώνει τη διεξαγωγή της καθαριότητας κατά τομείς της πόλης (Αρχαιολογικούς χώρους, Δημοτικές Ενότητες, Τοπικές Ενότητες  κ.λ.π., αστικά και περιαστικά άλση).
  • Μεριμνά για τον εφοδιασμό του Τμήματος με τα απαραίτητα εργαλεία  και εξοπλισμό και εισηγείται σχετικά με τη βελτίωση ή αύξηση του μηχανικού εξοπλισμού του
  • Παρακολουθεί και ελέγχει μέσω των επιστατών καθαριότητας τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η αποκομιδή από το προσωπικό του Τμήματος
  • Αποκομίζει και απορρίπτει στο χώρο διαθέσεως βαριά και ογκώδη αντικείμενα απορριμμάτων τα συνήθη απορρίμματα των σκευών, των καταστημάτων, των κάθε είδους  επιχειρήσεων κ.λ.π. που αποτίθενται στους προ αυτών χώρους
  • Επισκευάζει τους κάδους απορριμμάτων και γενικά όλο τον εξοπλισμό του τμήματος.
  • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 
  • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων.
  • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων.
Διεύθυνση: 
Υψηλάντου 12 & Ανδρούτσου 43
Τηλέφωνο: 
22310-23309
Φαξ: 
22310-23309
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Γραφείο Διαχείρισης & Αποκομιδής Απορριμμάτων