Γραφείο Αποθήκης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Αποθήκης συνοψίζονται στα εξής:

  • Παραλαβή των ειδών και υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος, ταξινόμηση αυτών σε αποθήκες και μέριμνα για τη διαφύλαξή, την καλή συντήρηση και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου βάσει διατακτικών των αρμόδιων Διευθυντών.
  • Τήρηση των βιβλίων αποθηκών υλικών
  • Έκδοση σχετικών δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής.
  • Ενέργεια για την απογραφή των υλικών στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και ενημέρωση του βιβλίου παγίων με τις αποσβέσεις.
  • Φροντίδα για την έγκαιρη ανανέωση των υλικών που πρόκειται να εξαντληθούν. 
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51060
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Γραφείο Αποθήκης