Προϊστάμενη Δ/νσης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Προΐσταται του προσωπικού της  Διεύθυνσης.
  • Παρακολουθεί τη νομοθεσία που ενδιαφέρει τη Διεύθυνση, ενημερώνει τα Τμήματα, και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις.
  • Τηρεί το αρχείο, αναθέτει στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξάρτητα από το  τμήμα ή το γραφείο στο οποίο υπάγονται,  εργασίες της Διεύθυνσης σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
  • Μελετά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Διεύθυνσης.
  • Χαρακτηρίζει την αλληλογραφία της  Διεύθυνσης.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51041
Φαξ: 
22313-51041
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Διευθυντής