Διευθυντής Κ.Ε.Π.

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Ο Διευθυντής προΐσταται όλου του προσωπικού της Δ/νσης
  • Εποπτεύει το προσωπικό της Δ/νσης
  • Μελετά τους νόμους τις εγκυκλίους και ενημερώνει για τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τα αντίστοιχα έντυπά τους και οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται στα ΚΕΠ όπως περιγράφονται στον οδηγό του ΥΠΕΣΔΔΑ.
  • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων αρμοδιότητας των επιμέρους τμημάτων και γραφείων δίνοντας οδηγίες και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  • Εισηγείται τις ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών της Δ/νσης τόσο προς τον οικείο Δήμο όσο και προς την ΟΔΕ – ΚΕΠ.
  • Χρεώνει την ημερήσια αλληλογραφία της Δ/νσης.
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 9-11
Τηλέφωνο: 
22313-50011
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Διευθυντής