Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας