Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων. O ρόλος της διευρύνεται με  την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στην εν λόγω Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων στις  επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών