Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 24 λεπτά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
Ημ/νια: 04/05/2017 15:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΝ4ΩΛΚ-ΧΨΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ".

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ".
Ημ/νια: 04/05/2017 14:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΞΟΩΛΚ-ΗΨΨ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ» , στις 5/4/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ» , στις 5/4/2017
Ημ/νια: 04/05/2017 14:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΤΓΩΛΚ-Α4Λ

Προμήθεια 633 εναέριων πυροτεχνημάτων ( ασύρματα μπάζα παιδικά, βολές ) για την ημέρα Ανάστασης στις 16/4/2017

Θέμα: Προμήθεια 633 εναέριων πυροτεχνημάτων ( ασύρματα μπάζα παιδικά, βολές ) για την ημέρα Ανάστασης στις 16/4/2017
Ημ/νια: 04/05/2017 13:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78ΞΡΩΛΚ-9ΝΤ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, στις 15/4/2017

Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, στις 15/4/2017
Ημ/νια: 04/05/2017 13:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΡΠΩΛΚ-Υ8Ο

LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" MINI BUS (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017) ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2017.

Θέμα: LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" MINI BUS (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017) ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2017.
Ημ/νια: 04/05/2017 13:38:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΗ2ΩΛΚ-ΝΒΖ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"- ΕΣΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"- ΕΣΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 04/05/2017 13:38:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΤΨΩΛΚ-ΞΡΡ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ, στις 14/4/2017

Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ, στις 14/4/2017
Ημ/νια: 04/05/2017 13:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΔΘΩΛΚ-Ι93

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΕΙΩΜ/ΝΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΜΕΙΩΜ/ΝΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 04/05/2017 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΔΘΩΛΚ-Ι17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ "2422706" ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ "2422706" ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ12ΩΛΚ-ΔΝ1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ "2422731" ΔΙΛΟΦΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ "2422731" ΔΙΛΟΦΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΝΡΩΛΚ-6ΤΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:33:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ζ3ΩΛΚ-62Τ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:31:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΖΓΩΛΚ-4Ν5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΟΥ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:27:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΣΥΩΛΚ-Ξ5Μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:25:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΕΞΩΛΚ-8Μ2

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:12:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΣΝΩΛΚ-ΤΔΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ.ΣΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ.ΣΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝ0ΣΩΛΚ-Ν3Ζ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
Ημ/νια: 03/05/2017 14:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΩΑΩΛΚ-ΒΡ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 02/05/2017 12:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 65Υ5ΩΛΚ-7ΥΗ

Σελίδες