Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 12 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD 1000 τ.χ. ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ " FILOXENIA 2016"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD 1000 τ.χ. ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ " FILOXENIA 2016"
Ημ/νια: 07/03/2017 10:35:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 614ΨΩΛΚ-ΚΝΨ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ημ/νια: 07/03/2017 10:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΥΜΩΛΚ-ΥΩΕ

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (40) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ 18/10/2016

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (40) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ 18/10/2016
Ημ/νια: 07/03/2017 10:29:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ97ΩΛΚ-ΗΤΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 21-2-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21/2/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 21-2-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21/2/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 07/03/2017 10:04:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΠΦΩΛΚ-Υ29

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "ΟΙΤΗΣ 2016"

Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "ΟΙΤΗΣ 2016"
Ημ/νια: 07/03/2017 09:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω82ΦΩΛΚ-ΠΕΙ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2 & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2 & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 07/03/2017 09:38:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΓ2ΩΛΚ-ΗΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999
Ημ/νια: 06/03/2017 15:39:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ45ΩΛΚ-Σ77

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999
Ημ/νια: 06/03/2017 15:37:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 68ΠΧΩΛΚ-0ΜΦ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999
Ημ/νια: 06/03/2017 15:34:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΛΨΩΛΚ-ΥΙΡ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999
Ημ/νια: 06/03/2017 15:31:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΨ8ΩΛΚ-Π22

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2017 14:35:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΧ8ΩΛΚ-1Ω6

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2017 14:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 64ΕΚΩΛΚ-0ΟΧ

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ)-ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ)-ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2017 14:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΛ6ΩΛΚ-Ο65

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 06/03/2017 14:22:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΝΝΩΛΚ-Β6Ρ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΙΣΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΟΦΙΛΙΑΣ, ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΘ/ΔΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΙΣΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΟΦΙΛΙΑΣ, ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΘ/ΔΑΣ
Ημ/νια: 06/03/2017 14:18:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΩΟΩΛΚ-ΡΩΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ¨"ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ¨"ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 06/03/2017 14:15:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΘ6ΩΛΚ-Μ24

Σελίδες