Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 56 λεπτά

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ημ/νια: 28/06/2017 14:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΔΜΩΛΚ-ΚΩΛ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ « ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ»», στις 1/7/2017

Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ « ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ»», στις 1/7/2017
Ημ/νια: 28/06/2017 14:34:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΗΙΩΛΚ-ΤΜΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ « ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ» , στις 1-7-2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ « ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ» , στις 1-7-2017
Ημ/νια: 28/06/2017 14:11:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΡΘΩΛΚ-75Λ

Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών-κοινωνικού παντοπωλείου-Ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών-κοινωνικού παντοπωλείου-Ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 28/06/2017 13:49:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΘ4ΩΛΚ-5ΗΧ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΟΥ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΟΥ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 28/06/2017 12:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΗΖΩΛΚ-Ρ3Ξ

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας « εκτυπώσεις για την κάλυψη των αναγκών των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», ποσού 183,10 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας « εκτυπώσεις για την κάλυψη των αναγκών των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», ποσού 183,10 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 28/06/2017 12:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΝΤΟΕΦΖ-Υ5Η

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Γραφική ύλη για την κάλυψη των αναγκών για τα EUROPE DIRECT », ποσού 52.24 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Γραφική ύλη για την κάλυψη των αναγκών για τα EUROPE DIRECT », ποσού 52.24 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ημ/νια: 28/06/2017 12:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΜΡΟΕΦΖ-Κ62

1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ "ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ"

Θέμα: 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ "ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ"
Ημ/νια: 28/06/2017 12:10:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6318ΩΛΚ-Π2Φ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ , ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ , ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Ημ/νια: 27/06/2017 15:18:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ3ΧΩΛΚ-ΖΡΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 14:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΖΕΩΛΚ-Ρ6Μ

(7η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: (7η) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 27/06/2017 14:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 64Α2ΩΛΚ-ΑΟ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 14:09:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 624ΟΩΛΚ-ΠΛΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 14:02:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ64ΩΛΚ-ΚΜ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 13:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Α3ΦΩΛΚ-ΖΓ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 13:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΞΩΛΚ-ΣΤΡ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ)
Ημ/νια: 27/06/2017 13:55:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΤΥΩΛΚ-Α7Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 13:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 645ΖΩΛΚ-ΦΧΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΣΠΩ ΜΕ ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» στις 19/3/2017

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΣΠΩ ΜΕ ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» στις 19/3/2017
Ημ/νια: 26/06/2017 13:49:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ2ΖΩΛΚ-91Χ

Σελίδες