Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 43 λεπτά

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 1.000 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ & 250 ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, στις 28/7/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 1.000 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ & 250 ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, στις 28/7/2017
Ημ/νια: 28/07/2017 13:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ07ΩΛΚ-98Π

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «13η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, στις 29/7/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «13η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ» ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, στις 29/7/2017
Ημ/νια: 28/07/2017 13:34:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΙΤΩΛΚ-ΔΨΧ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ( ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ( ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ)
Ημ/νια: 28/07/2017 13:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΤ7ΩΛΚ-ΔΗ4

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 15:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΒ7ΩΛΚ-2ΕΛ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 15:27:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΓΤΩΛΚ-8Ε7

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 15:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΙΩΛΚ-Λ73

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2017 14:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ6ΗΩΛΚ-ΕΟΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2017 14:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63Ω2ΩΛΚ-57Κ

ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 01/06/17-30/06/17

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 01/06/17-30/06/17
Ημ/νια: 27/07/2017 13:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ17ΩΛΚ-ΜΗΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2017 13:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ29ΝΩΛΚ-ΝΒΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2017 13:48:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΙ2ΩΛΚ-00Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2017 13:43:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6828ΩΛΚ-7ΗΔ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ (4) ΜΗΝΕΣ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ (4) ΜΗΝΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 18:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΩ9ΩΛΚ-Τ6Ξ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 359.848,00€ ΜΕ ΦΠΑ (24%) - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 359.848,00€ ΜΕ ΦΠΑ (24%) - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 17:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΒΟΩΛΚ-64Κ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ" (Εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου).

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ" (Εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου).
Ημ/νια: 26/07/2017 13:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΓΩΛΚ-6ΔΗ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «είδη καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Βοήθεια στο σπίτι», ποσού 15,02 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «είδη καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Βοήθεια στο σπίτι», ποσού 15,02 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 26/07/2017 13:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΑΞΟΕΦΖ-ΜΜΖ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ (Μικρού) ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ. Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ".

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ (Μικρού) ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ. Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ".
Ημ/νια: 26/07/2017 13:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΧΤΩΛΚ-7ΜΟ

Συγκρότηση συνεργείου μόνιμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων), νυχτερινής προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και εργασίας Κυριακών και Εξαιρέσιμων κατά το...

Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου μόνιμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων), νυχτερινής προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και εργασίας Κυριακών και Εξαιρέσιμων κατά το μήνα Αύγουστο 2017 για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Ημ/νια: 26/07/2017 12:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΑΥΩΛΚ-ΘΜ1

Σελίδες