Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 53 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ
Ημ/νια: 07/06/2017 15:33:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 64ΦΛΩΛΚ-ΦΥΨ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ".

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ".
Ημ/νια: 07/06/2017 13:48:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 67Ε8ΩΛΚ-ΖΩΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡ. 10 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(Α/Α: 28)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡ. 10 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(Α/Α: 28)
Ημ/νια: 07/06/2017 12:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 68ΗΜΩΛΚ-Μ72

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2017 15:06:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ06ΩΛΚ-ΞΡΔ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Κ.ΑΝΘΗΛΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Κ.ΑΝΘΗΛΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2017 14:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΟ8ΩΛΚ-ΡΨ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΟΡΥΚΤΗ ΙΝΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΟΡΥΚΤΗ ΙΝΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 06/06/2017 14:45:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΨΙΩΛΚ-ΧΡΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ(ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ(ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ"
Ημ/νια: 06/06/2017 14:39:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΠΩΛΚ-Ρ6Ξ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 06/06/2017 14:32:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΘΟΩΛΚ-ΩΗΖ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2017 14:31:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΥΘΩΛΚ-ΙΑ1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων: νέες αρμοδιότητες (Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), αναδιοργάνωση, κατάρτιση νέων Ο.Ε.Υ."

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων: νέες αρμοδιότητες (Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), αναδιοργάνωση, κατάρτιση νέων Ο.Ε.Υ."
Ημ/νια: 06/06/2017 14:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΡΣΩΛΚ-ΜΡΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ, από 7/6/2017 έως 15/9/2017

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ, από 7/6/2017 έως 15/9/2017
Ημ/νια: 02/06/2017 14:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΧΓΩΛΚ-Ι41

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ, από 7/6/2017 έως 15/9/2017

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ, από 7/6/2017 έως 15/9/2017
Ημ/νια: 02/06/2017 08:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Α94ΩΛΚ-ΕΧ8

Σελίδες