Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 41 λεπτά

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 85 ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 102χλμ ΘΕΣΠΙΕΣ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 85 ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 102χλμ ΘΕΣΠΙΕΣ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
Ημ/νια: 01/08/2017 11:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΖ8ΩΛΚ-Λ0Φ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (απο 1/7/2017 εως 9/7/2017 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒ.)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (απο 1/7/2017 εως 9/7/2017 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒ.)
Ημ/νια: 01/08/2017 10:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ8ΝΩΛΚ-Ρ34

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 01/08/2017 10:01:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΘ5ΩΛΚ-ΛΧΙ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4178/2013

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4178/2013
Ημ/νια: 01/08/2017 09:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ6ΞΩΛΚ-ΤΡ5

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚAΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚAΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 31/07/2017 15:06:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΤ0ΩΛΚ-Ο45

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ.ΣΥΚΑΣ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ.ΣΥΚΑΣ
Ημ/νια: 31/07/2017 15:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΜΘΩΛΚ-ΝΨΥ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 23 ΤΟΥ Ν. 4178/2013 ΤΜ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΑ 136/1996

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 23 ΤΟΥ Ν. 4178/2013 ΤΜ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΑ 136/1996
Ημ/νια: 31/07/2017 14:31:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 64ΝΛΩΛΚ-03Ν

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ: 471/1992 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/2013

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ: 471/1992 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/2013
Ημ/νια: 31/07/2017 13:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ0ΛΩΛΚ-ΔΤΠ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ Σ' ΑΥΤΗ, ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ Σ' ΑΥΤΗ, ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ημ/νια: 31/07/2017 12:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ17ΩΛΚ-1Λ8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 31/07/2017 11:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΗΕΩΛΚ-Ξ0Ρ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ -ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ -ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 31/07/2017 11:29:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΩΠΩΛΚ-ΡΥ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 31/07/2017 11:20:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΦΕΩΛΚ-ΠΚ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 31/07/2017 11:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΝΠΩΛΚ-ΛΨΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17.475,86 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17.475,86 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 28/07/2017 14:02:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΦΓΩΛΚ-807

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.715,9906 ΛΙΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.715,9906 ΛΙΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 28/07/2017 14:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7848ΩΛΚ-ΓΞΜ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ», στις 28/7/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ», στις 28/7/2017
Ημ/νια: 28/07/2017 13:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΝΣΩΛΚ-Λ30

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 4ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 4Χ4, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΥΣ » από 29/7/2017 έως 5/8/2017

Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 4ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 4Χ4, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΥΣ » από 29/7/2017 έως 5/8/2017
Ημ/νια: 28/07/2017 13:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΚΙΩΛΚ-ΥΩΕ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 20/06/2017-20/07/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 20/06/2017-20/07/2017
Ημ/νια: 28/07/2017 13:49:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΘ7ΩΛΚ-ΥΤ7

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΗΜ.ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ-2ηΕΦΑΡΜ.-Α΄ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 1η ΕΦΑΡΜ.)

Θέμα: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΗΜ.ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ-2ηΕΦΑΡΜ.-Α΄ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 1η ΕΦΑΡΜ.)
Ημ/νια: 28/07/2017 13:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΛΨΩΛΚ-Κ7Ψ

Σελίδες