Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 52 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 12/06/2017 16:22:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΤΘΩΛΚ-Π76

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4178/13 (ΗΛ. ΚΩΔ. 5D9D59235C8C9881) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΥΠΑΡΧ. ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ 1423/86)

Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4178/13 (ΗΛ. ΚΩΔ. 5D9D59235C8C9881) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΥΠΑΡΧ. ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ 1423/86)
Ημ/νια: 12/06/2017 14:00:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΧΩΛΚ-ΦΒΗ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Έξοδα - Συνδρομές ιστοσελίδων για την κάλυψη των αναγκών του EUROPE DIRECT », ποσού 80.00 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Έξοδα - Συνδρομές ιστοσελίδων για την κάλυψη των αναγκών του EUROPE DIRECT », ποσού 80.00 (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 12/06/2017 12:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΚΥΟΕΦΖ-ΠΝ3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 12/06/2017 11:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ7ΘΩΛΚ-Κ5Μ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4178/2013 ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ (δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 Α/Α: 3556420 και ηλ. κωδικός: E1E73C5563F4BE5E)

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.4178/2013 ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ (δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 Α/Α: 3556420 και ηλ. κωδικός: E1E73C5563F4BE5E)
Ημ/νια: 12/06/2017 11:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΠΗΩΛΚ-ΓΛΓ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Αναλώσιμα Υλικά για την κάλυψη των αναγκών των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ », ποσού 318,30 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Αναλώσιμα Υλικά για την κάλυψη των αναγκών των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ », ποσού 318,30 (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 12/06/2017 11:23:33
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ3ΞΟΕΦΖ-5ΩΩ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Ημ/νια: 09/06/2017 16:25:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΥΞΩΛΚ-Κ9Μ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ”

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ”
Ημ/νια: 09/06/2017 16:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ70ΩΛΚ-ΞΟ4

Σελίδες