Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 53 λεπτά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 12/04/2017 13:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΕΥΩΛΚ-ΜΞΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΑΜΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ TVSTAR.GR ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΑΜΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΑΜΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ TVSTAR.GR ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΑΜΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Ημ/νια: 12/04/2017 12:36:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΔ1ΩΛΚ-Λ70

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2017 12:34:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΚΑΩΛΚ-Χ1Ω

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017
Ημ/νια: 11/04/2017 15:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ1ΑΩΛΚ-ΝΘΥ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017
Ημ/νια: 11/04/2017 15:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΡ5ΩΛΚ-0ΟΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017
Ημ/νια: 11/04/2017 15:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 72Β3ΩΛΚ-ΦΤΠ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017
Ημ/νια: 11/04/2017 15:07:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω02ΖΩΛΚ-ΥΚΑ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017
Ημ/νια: 11/04/2017 15:00:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΙΗΩΛΚ-5ΞΡ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.100,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.100,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 11/04/2017 14:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ61ΩΛΚ-ΜΦ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 11/04/2017 14:55:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΡΚΩΛΚ-Υ1Σ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002102 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002102 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
Ημ/νια: 11/04/2017 14:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΕΛΩΛΚ-ΤΗΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ημ/νια: 11/04/2017 14:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΝΟΩΛΚ-1ΚΩ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Ημ/νια: 11/04/2017 14:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 730ΑΩΛΚ-ΓΙΙ

Σελίδες