Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 54 λεπτά

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΗΣ 119/2015 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΗΣ 119/2015 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Ημ/νια: 15/06/2017 13:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ14ΩΛΚ-ΝΦΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ-3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ-3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ2ΙΩΛΚ-Ψ11

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:40:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 70ΜΘΩΛΚ-ΜΝΨ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ31ΩΛΚ-Χ0Ξ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 123/2015 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 123/2015 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Ημ/νια: 15/06/2017 13:37:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΡ1ΩΛΚ-8ΦΖ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:35:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ03ΩΛΚ-Χ3Κ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ-3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ-3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΤΚΩΛΚ-0ΤΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 14/06/2017 16:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΙΚΩΛΚ-ΥΞΜ

Προμήθεια & Εγκατάσταση Ανταλλακτικών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΔΠ) (Διαγωνισμός)

Θέμα: Προμήθεια & Εγκατάσταση Ανταλλακτικών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΔΠ) (Διαγωνισμός)
Ημ/νια: 14/06/2017 14:29:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ18ΩΛΚ-Φ0Χ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 04/2017

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 04/2017
Ημ/νια: 14/06/2017 13:29:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΞΡΩΛΚ-Η8Ο

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ- ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ- ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 14/06/2017 13:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78ΣΒΩΛΚ-ΙΔ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 14/06/2017 12:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΠΥΩΛΚ-ΑΗΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 14/06/2017 12:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΦΤΩΛΚ-ΖΥΒ

Σελίδες