Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 43 λεπτά

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/13

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/13
Ημ/νια: 07/08/2017 11:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΨΙΩΛΚ-ΟΡΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Ημ/νια: 07/08/2017 11:20:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 641ΠΩΛΚ-ΞΞ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 04/08/2017 14:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΘΤΩΛΚ-Θ7Ρ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2017 14:35:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΦΑΩΛΚ-ΓΙΠ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 468 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΛΩΤΑΣ ,στις 14/8/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 468 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΑΛΩΤΑΣ ,στις 14/8/2017
Ημ/νια: 04/08/2017 13:34:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7Χ5ΩΛΚ-ΔΕ7

ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ/ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ/ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ

Θέμα: ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ/ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ/ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ
Ημ/νια: 04/08/2017 13:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΟΗΩΛΚ-ΡΧΗ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 500 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ», ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ, στις 7/8/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 500 ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ», ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ, στις 7/8/2017
Ημ/νια: 04/08/2017 13:29:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΩΟΩΛΚ-ΦΣΠ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ » ,στις 7/8/2017

Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ » ,στις 7/8/2017
Ημ/νια: 04/08/2017 13:20:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ0ΓΩΛΚ-2ΤΓ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Ημ/νια: 03/08/2017 14:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω084ΩΛΚ-Ρ1Θ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Ημ/νια: 03/08/2017 14:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 733ΦΩΛΚ-ΚΞ0

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 14:02:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΝΖΩΛΚ-ΘΩΨ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΓΦΩΛΚ-769

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:53:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΓΠΩΛΚ-ΡΕ2

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2017 13:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΠΕΩΛΚ-ΓΕΧ

Σελίδες