Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 4 λεπτά

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 03/04/2017 14:28:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ9ΚΩΛΚ-ΘΜ0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ - ΩΡΙΑΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ - ΩΡΙΑΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2017 14:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε7ΓΩΛΚ-ΔΝΓ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ
Ημ/νια: 03/04/2017 14:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΚΦΩΛΚ-Ω3Φ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ημ/νια: 03/04/2017 14:17:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΟΚΩΛΚ-ΞΧΒ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 03/04/2017 14:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΤΑΩΛΚ-ΝΨ5

Σελίδες