Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 51 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 06/02/2017 14:39:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΜΦΩΛΚ-ΣΜΧ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 06/02/2017 14:10:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΘΥΩΛΚ-ΑΙ0

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Ημ/νια: 06/02/2017 13:18:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΥΒΩΛΚ-ΘΚΡ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΛΟΙΠ.ΔΙΚ.)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΛΟΙΠ.ΔΙΚ.)
Ημ/νια: 06/02/2017 12:14:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΕ7ΩΛΚ-52Σ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΒΑΣΙΑΚΟΥ Μ. & ΛΟΙΠ.ΔΙΚ.)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΒΑΣΙΑΚΟΥ Μ. & ΛΟΙΠ.ΔΙΚ.)
Ημ/νια: 06/02/2017 12:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΤΝΩΛΚ-ΩΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 06/02/2017 11:14:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω81ΗΩΛΚ-ΩΦΜ

Σελίδες