Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 54 λεπτά

Σύμβαση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση "Μύλος" της Τ.Κ. Συκάς Φθιωτιδας.

Θέμα: Σύμβαση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση "Μύλος" της Τ.Κ. Συκάς Φθιωτιδας.
Ημ/νια: 16/01/2017 08:31:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω798ΩΛΚ-ΞΟΗ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ 1ου 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ 1ου 2017
Ημ/νια: 13/01/2017 14:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΘΩΩΛΚ-Μ2Δ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 13/01/2017 14:34:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΝ7ΩΛΚ-Ψ70

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 13/01/2017 14:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΑΞΩΛΚ-74Υ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 13/01/2017 14:11:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΛ8ΩΛΚ-ΩΣΖ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΝΕΟΚΟΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΝΕΟΚΟΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 13/01/2017 14:04:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΛ5ΩΛΚ-Γ4Υ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 13/01/2017 14:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΥΠΩΛΚ-67Ε

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ημ/νια: 13/01/2017 14:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΜΦΩΛΚ-ΩΑΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2017 13:59:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΓ9ΩΛΚ-ΙΧΦ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/01/2017 13:57:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ57ΩΛΚ-ΞΔΘ

Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της παροχής υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»,

Θέμα: Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της παροχής υπηρεσιών: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»,
Ημ/νια: 11/01/2017 09:55:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΦΥΩΛΚ-8ΚΞ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΙΜΗΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΙΜΗΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ημ/νια: 10/01/2017 14:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΠ6ΩΛΚ-6Ψ5

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»
Ημ/νια: 10/01/2017 13:54:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΒ1ΩΛΚ-ΖΜ6

Σελίδες