Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 52 λεπτά

Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση υποπροϊόντων Δημοτικών Σφαγείων (Διαγωνισμός)

Θέμα: Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση υποπροϊόντων Δημοτικών Σφαγείων (Διαγωνισμός)
Ημ/νια: 14/03/2017 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΛΚ-ΘΣΠ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 14/03/2017 13:25:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΣ0ΩΛΚ-Υ9Ψ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017)
Ημ/νια: 14/03/2017 13:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΠΙΩΛΚ-Ψ6Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 14/03/2017 13:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΝ4ΩΛΚ-ΣΙ8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ημ/νια: 13/03/2017 13:28:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Ψ4ΩΛΚ-3ΑΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ημ/νια: 13/03/2017 13:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΧΚΩΛΚ-Μ51

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.10814/28-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.10814/28-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ημ/νια: 13/03/2017 10:46:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΗΘΩΛΚ-2ΘΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΙΔΟΧ- ΜΠΟΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧ/ΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΙΔΟΧ- ΜΠΟΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 13/03/2017 10:11:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ4ΔΩΛΚ-ΠΟΒ

Έγκριση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή συνταγογράφηση φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους».

Θέμα: Έγκριση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή συνταγογράφηση φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους».
Ημ/νια: 13/03/2017 10:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΚΙΟΕΦΖ-ΜΓ1

Έγκριση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή συνταγογράφησης φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους».

Θέμα: Έγκριση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή συνταγογράφησης φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους».
Ημ/νια: 13/03/2017 09:57:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΡΖΟΕΦΖ-ΨΕΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΛΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ "

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΛΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ "
Ημ/νια: 10/03/2017 14:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ78ΩΛΚ-Β0Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Ημ/νια: 10/03/2017 14:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2Α6ΩΛΚ-8Ψ3

ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ)-ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ)-ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ημ/νια: 10/03/2017 14:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ3ΠΩΛΚ-ΑΑ3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 10/03/2017 14:24:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΔΧΩΛΚ-ΖΦ2

Σελίδες