Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 45 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 07/12/2016 15:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 65Α5ΩΛΚ-8ΡΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 07/12/2016 15:44:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ91ΠΩΛΚ-ΩΒΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 07/12/2016 15:43:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΥΚΩΛΚ-ΓΔ7

Έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ΙΔΟΧ για τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. Λαμίας στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Θέμα: Έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ΙΔΟΧ για τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. Λαμίας στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Ημ/νια: 06/12/2016 14:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΕΜΟΕΦΖ-Ψ4Λ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 06/12/2016 14:41:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΡΘΩΛΚ-Ξ6Η

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΑΧ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ημ/νια: 06/12/2016 14:36:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 699ΧΩΛΚ-ΖΦΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΜΕΙΩΜ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΜΕΙΩΜ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ημ/νια: 06/12/2016 14:33:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΓ6ΩΛΚ-ΔΥ9

Παράταση συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Θέμα: Παράταση συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
Ημ/νια: 06/12/2016 14:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΩΑΟΕΦΖ-8Ε0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ ΙΔΟΧ ΠΡ/ΤΟΣ " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ημ/νια: 06/12/2016 14:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΠΤΩΛΚ-Μ7Ψ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ κ.ΛΑΤΣΟΥΔΑ ΖΑΧ.

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ κ.ΛΑΤΣΟΥΔΑ ΖΑΧ.
Ημ/νια: 05/12/2016 16:12:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΕΝΩΛΚ-ΦΩΟ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΛΑΤΣΟΥΔΑ ΖΑΧ. ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ 16/11/2016 ΕΩΣ 18/11/2016 ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΛΑΤΣΟΥΔΑ ΖΑΧ. ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ 16/11/2016 ΕΩΣ 18/11/2016 ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
Ημ/νια: 05/12/2016 16:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Π4ΩΩΛΚ-09Σ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ κ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ κ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νια: 05/12/2016 15:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΩ9ΩΛΚ-ΧΥ4

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓ. ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΣΤΙΣ 21/11/2016 ΕΩΣ 23/11/2016 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓ. ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΣΤΙΣ 21/11/2016 ΕΩΣ 23/11/2016 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νια: 05/12/2016 15:39:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΗΤΩΛΚ-ΡΝ6

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ
Ημ/νια: 05/12/2016 15:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΧΞΩΛΚ-37Δ

Σελίδες