Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 45 λεπτά

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Φαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ », ποσού 586,47 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Φαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ », ποσού 586,47 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 17/03/2017 14:36:57
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΘΜΟΕΦΖ-0ΚΩ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 Άρθρο 15)

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 (Ν. 4305/2014 Άρθρο 15)
Ημ/νια: 17/03/2017 14:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΛΗΩΛΚ-Υ2Α

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «γραφική ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης », ποσού 439.31 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «γραφική ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης », ποσού 439.31 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 17/03/2017 12:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ17ΞΟΕΦΖ-ΕΥΧ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ ΑΛΑΜΑΝΗ ΑΝΑΣ. (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ ΑΛΑΜΑΝΗ ΑΝΑΣ. (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)
Ημ/νια: 17/03/2017 10:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 663ΓΩΛΚ-4ΦΠ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝ.ΔΙΟΙΚ.ΠΡΩΤ. ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Π.ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝ.ΔΙΟΙΚ.ΠΡΩΤ. ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Π.ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)
Ημ/νια: 17/03/2017 09:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΞΕΩΛΚ-Θ31

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)
Ημ/νια: 17/03/2017 09:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61Ε8ΩΛΚ-ΩΣΙ

Πρόταση πρόσληψης υδρονομικού οργάνου για την αρδευτική περίοδο 2017

Θέμα: Πρόταση πρόσληψης υδρονομικού οργάνου για την αρδευτική περίοδο 2017
Ημ/νια: 16/03/2017 14:00:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 695ΒΩΛΚ-ΖΔΩ

Προμήθεια για μελάνια για τους εκτυπωτές για την κάλυψη των αναγκών Της Κοινωφελούς Επιχείρησης .», ποσού 259,65 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Προμήθεια για μελάνια για τους εκτυπωτές για την κάλυψη των αναγκών Της Κοινωφελούς Επιχείρησης .», ποσού 259,65 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 16/03/2017 13:46:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΑΨΟΕΦΖ-ΘΣ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.», ποσού 132,96 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.», ποσού 132,96 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 16/03/2017 13:39:15
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΩΟΕΦΖ-13Π

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ" , ΥΠΟΘ. (ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ' ΣΙΑ ΟΕ) & ΥΠΟΘ. (ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Β. -ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Δ.-ΔΟΥΜΑΝΑΣ Β. ΟΕ)

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ" , ΥΠΟΘ. (ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ' ΣΙΑ ΟΕ) & ΥΠΟΘ. (ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Β. -ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Δ.-ΔΟΥΜΑΝΑΣ Β. ΟΕ)
Ημ/νια: 16/03/2017 12:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΨΩΛΚ-ΣΓ6

ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝ.ΔΙΟΙΚ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΘ. (ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ)

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝ.ΔΙΟΙΚ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΘ. (ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ)
Ημ/νια: 16/03/2017 11:50:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΧ5ΩΛΚ-ΖΟΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2016 ΣΤΟ 2017)
Ημ/νια: 16/03/2017 11:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΟΣΩΛΚ-0ΡΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 260 ΚΙΛΩΝ ΚΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 260 ΚΙΛΩΝ ΚΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/03/2017 11:39:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΒΒΩΛΚ-ΓΞΞ

«Φαρμακευτική ύλη για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι», ποσού 55,96 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: «Φαρμακευτική ύλη για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι», ποσού 55,96 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 16/03/2017 11:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ1ΝΟΕΦΖ-ΟΝ9

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13 ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13 ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
Ημ/νια: 16/03/2017 10:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΧ3ΩΛΚ-ΨΩΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/03/2017 10:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 726ΙΩΛΚ-ΕΓΦ

Σελίδες