Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 53 λεπτά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 29ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ - ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ"

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 29ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ - ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ"
Ημ/νια: 19/06/2017 14:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΜΨΩΛΚ-6Σ2

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΥΧΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΕΒΔ. ΥΠΟΧΡ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡ.ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/2017

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΥΧΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΕΒΔ. ΥΠΟΧΡ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡ.ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/2017
Ημ/νια: 19/06/2017 14:04:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΥ8ΩΛΚ-2ΧΞ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 300 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ,στις 19-6-2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 300 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ,στις 19-6-2017
Ημ/νια: 19/06/2017 14:00:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΗΜΩΛΚ-0ΟΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΥΧΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΕΒΔ. ΥΠΟΧΡ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡ. ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/2017

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΥΧΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΕΒΔ. ΥΠΟΧΡ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡ. ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/2017
Ημ/νια: 19/06/2017 13:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78ΚΕΩΛΚ-5ΓΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2017 13:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΠ9ΩΛΚ-ΛΔ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΚΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΚΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/06/2017 13:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΦΘΩΛΚ-ΦΦΤ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2017 13:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ88ΩΛΚ-411

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 13:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΙΞΩΛΚ-1ΚΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 13:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ985ΩΛΚ-ΜΥ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 12:58:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 70ΠΟΩΛΚ-ΗΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 12:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΦΓΩΛΚ-Ν9Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 12:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Κ2ΠΩΛΚ-Ρ2Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 12:49:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 706ΣΩΛΚ-ΗΝ7

Απευθείας ανάθεση προμήθειας «εκθέματα πωλητηρίου για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών», ποσού 470,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας «εκθέματα πωλητηρίου για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών», ποσού 470,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ημ/νια: 16/06/2017 12:44:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΕΔΟΕΦΖ-ΠΙΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 16/06/2017 12:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ6ΓΩΛΚ-ΥΩΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ" ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΠΩΛΚ-93Υ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-ΑΣΤΙΚΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-ΑΣΤΙΚΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016
Ημ/νια: 15/06/2017 13:48:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Ψ2ΩΛΚ-ΩΓ2

Σελίδες