Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 23 λεπτά

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 19/05/2017 14:37:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΡ4ΩΛΚ-1ΩΨ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.192/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.192/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ημ/νια: 19/05/2017 14:36:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΤΒΩΛΚ-ΒΞ6

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΙΑΜ"

Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΙΑΜ"
Ημ/νια: 19/05/2017 14:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΓΤΩΛΚ-0ΙΛ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ"

Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ"
Ημ/νια: 19/05/2017 14:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Φ4ΗΩΛΚ-00Φ

ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PLEXIGLASS KΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PLEXIGLASS KΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/05/2017 14:18:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6660ΩΛΚ-947

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ"

Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ"
Ημ/νια: 19/05/2017 14:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ5ΚΩΛΚ-ΘΕΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΕΡ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΕΡ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/05/2017 14:18:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ196ΩΛΚ-Β1Ψ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΕΝΑ(1) ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΝΑ (1) ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΕΝΑ(1) ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΝΑ (1) ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/05/2017 14:17:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 75ΖΣΩΛΚ-Υ7Υ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ (ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)
Ημ/νια: 19/05/2017 14:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΜ7ΩΛΚ-ΠΣΔ

Σελίδες