Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 12 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 23/03/2017 14:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΣΝΩΛΚ-ΜΧ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 23/03/2017 14:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ6ΔΩΛΚ-ΥΝΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 72η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 72η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2017 14:22:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΛΗΩΛΚ-Χ5Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΟΥΠΕΣ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ - ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ ΧΑΡΤΙΚΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΟΥΠΕΣ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ - ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ ΧΑΡΤΙΚΑ
Ημ/νια: 23/03/2017 14:20:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΑ2ΩΛΚ-ΚΛΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BODYBUILDING & FITNESS"

Θέμα: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BODYBUILDING & FITNESS"
Ημ/νια: 23/03/2017 14:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΑΒΩΛΚ-ΦΥ9

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΛΑΖΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΛΑΖΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 23/03/2017 14:12:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΗΝΩΛΚ-5Θ2

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ 84 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 7/3/2017

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ 84 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 7/3/2017
Ημ/νια: 23/03/2017 14:10:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΨ9ΩΛΚ-858

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΚΛΑΣΗΣ 2020, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999
Ημ/νια: 22/03/2017 15:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΠ6ΩΛΚ-ΣΜΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ...

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 941.549,30€
Ημ/νια: 22/03/2017 14:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΝ4ΩΛΚ-Β97

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ".

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ".
Ημ/νια: 22/03/2017 14:16:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΘΗΩΛΚ-ΓΙ2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:12:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΔΩΛΚ-72Ο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΕΩΩΛΚ-9Υ0

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.977,19 ΕΥΡΩ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.977,19 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΧ4ΩΛΚ-Μ3Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΞΚΩΛΚ-479

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 62ΧΖΩΛΚ-ΖΗΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:45:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΑΨΩΛΚ-12Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:41:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΗΨΩΛΚ-ΨΡΕ

Σελίδες