Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 50 λεπτά

Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610003 και τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και...

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610003 και τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»
Ημ/νια: 28/03/2017 14:34:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕΛΩΛΚ-ΠΣΧ

Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610028 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΣΑΕΠ0561 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό Ενάριθμου:2017ΕΠ05610028 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων»
Ημ/νια: 28/03/2017 14:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΡΡΩΛΚ-3ΝΚ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟ 7/3/2017 ΕΩΣ 31/3/2017

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟ 7/3/2017 ΕΩΣ 31/3/2017
Ημ/νια: 28/03/2017 13:56:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΗΣΩΛΚ-Σ37

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 6/3/2017 ΕΩΣ 31/3/2017

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 6/3/2017 ΕΩΣ 31/3/2017
Ημ/νια: 28/03/2017 13:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Λ31ΩΛΚ-70Τ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣEΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 2ου 2017 κ.ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ.

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣEΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 2ου 2017 κ.ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ.
Ημ/νια: 28/03/2017 13:35:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 618ΤΩΛΚ-ΝΟ3

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣEΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 1ου 2017 κ.ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ.

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣEΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 1ου 2017 κ.ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ.
Ημ/νια: 28/03/2017 13:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΓΛΩΛΚ-ΔΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 28/03/2017 13:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ2ΩΩΛΚ-56Π

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Β΄ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Β΄ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 28/03/2017 13:21:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΡΧΩΛΚ-5ΕΦ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣEΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 2ου 2017 (ΡΟΥΧΑ & ΛΟΙΠ.ΔΙΚ.)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣEΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 2ου 2017 (ΡΟΥΧΑ & ΛΟΙΠ.ΔΙΚ.)
Ημ/νια: 28/03/2017 13:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ8ΛΩΛΚ-ΖΝ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 28/03/2017 13:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 75ΦΟΩΛΚ-8Μ3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2017 16:19:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΟΛΩΛΚ-Λ1Ζ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/03/2017 16:12:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΘ5ΩΛΚ-Ο99

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 27/03/2017 16:04:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΤΩΩΛΚ-Π43

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2017 14:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΧΔΩΛΚ-ΙΘΦ

ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2017 14:13:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΣ2ΩΛΚ-ΛΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2017 14:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΣ0ΩΛΚ-9ΛΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2017 14:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΗ1ΩΛΚ-Π4Ζ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Α' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ "ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Α' ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ "ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ"
Ημ/νια: 27/03/2017 14:07:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Θ0ΩΛΚ-Π5Χ

Σελίδες