Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 56 λεπτά

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.4440/2016-ΦΕΚ224/Α/02-12-2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4472/2017"

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.4440/2016-ΦΕΚ224/Α/02-12-2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4472/2017"
Ημ/νια: 18/07/2017 15:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΔΩΛΚ-Σ0Β

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/07/2017 15:26:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ3ΨΩΛΚ-Ζ14

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4178/2013

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4178/2013
Ημ/νια: 18/07/2017 15:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞ37ΩΛΚ-ΟΞ7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/07/2017 15:23:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΗΕΩΛΚ-Λ89

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (e-postirixis ΤΗΣ ΔήμοςΝΕΤ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (e-postirixis ΤΗΣ ΔήμοςΝΕΤ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 18/07/2017 15:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΑΔΩΛΚ-14Ψ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 18/07/2017 14:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΗΘΩΛΚ-767

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) [Συμπληρωματκή Σύμβαση του έργου].

Θέμα: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) [Συμπληρωματκή Σύμβαση του έργου].
Ημ/νια: 18/07/2017 14:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Η7ΧΩΛΚ-Ψ2Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ημ/νια: 17/07/2017 15:18:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΧΒΩΛΚ-ΩΜΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΔΙΒΡΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΔΙΒΡΗΣ
Ημ/νια: 17/07/2017 15:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΘ0ΩΛΚ-ΛΓ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2017 14:50:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΘ8ΩΛΚ-ΧΨΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ.ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ.ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/07/2017 14:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΤ8ΩΛΚ-ΑΓ6

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Ημ/νια: 17/07/2017 14:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΣΘΩΛΚ-ΗΛΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2017 13:37:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Ο8ΩΛΚ-ΟΦΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2017 13:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ14ΙΩΛΚ-0ΛΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/07/2017 13:29:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΒΤΩΛΚ-Θ9Π

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ".

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ".
Ημ/νια: 17/07/2017 13:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 64Γ4ΩΛΚ-ΑΗ7

Σελίδες