Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 59 λεπτά 26 δευτερόλεπτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΚΡΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ .

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΚΡΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ .
Ημ/νια: 15/03/2017 11:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΟΒΩΛΚ-ΟΦ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 15/03/2017 11:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΩΜΩΛΚ-Ξ94

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΣΤΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΣΤΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 15/03/2017 11:26:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω49ΤΩΛΚ-ΣΝΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑς ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑς ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 15/03/2017 11:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΘΓΩΛΚ-5ΤΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΤΣΙΡΚΑ ΕΛΕΝΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΤΣΙΡΚΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 14/03/2017 11:51:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Η0ΥΩΛΚ-99Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 03/03/2017 13:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΟΒΩΛΚ-ΘΩΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΝΠΔΔ ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ''

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Ν.103/75 ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΝΠΔΔ ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ''
Ημ/νια: 02/03/2017 12:46:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61Γ5ΩΛΚ-ΒΚΘ

Πρόσληψη στο πλαίσιο της δράσης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών - Ά Κύκλος

Θέμα: Πρόσληψη στο πλαίσιο της δράσης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών - Ά Κύκλος
Ημ/νια: 22/02/2017 12:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΧ1ΩΛΚ-ΦΕ4

Σελίδες