Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος [email protected]

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 28 λεπτά

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ – ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)
Ημ/νια: 20/01/2017 14:18:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΠΓΩΛΚ-ΔΧ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 20/01/2017 12:34:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ9ΩΩΛΚ-ΧΦ8

Παραχώρηση οικήματος Βάρσου στον Επιμορφωτικό-Εξωραΐστικό Σύλλογο Ροδίτσας

Θέμα: Παραχώρηση οικήματος Βάρσου στον Επιμορφωτικό-Εξωραΐστικό Σύλλογο Ροδίτσας
Ημ/νια: 20/01/2017 10:18:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΦΔΩΛΚ-Τ2Ω

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 20/01/2017 09:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΩΝΩΛΚ-343

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 20/01/2017 09:00:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 75Β8ΩΛΚ-Ξ4Ω

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 20/01/2017 08:56:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 707ΜΩΛΚ-ΑΛΧ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 20/01/2017 08:49:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω43ΑΩΛΚ-ΘΥ9

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 20/01/2017 08:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69Β1ΩΛΚ-ΖΟΦ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 19/01/2017 14:04:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΩΤΩΛΚ-ΥΝ3

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 19/01/2017 12:16:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6621ΩΛΚ-ΑΩ6

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 19/01/2017 12:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω120ΩΛΚ-Ε9Ι

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 19/01/2017 12:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ6ΡΩΛΚ-ΛΩΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 19/01/2017 12:01:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΒΘΩΛΚ-ΚΝΕ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 19/01/2017 11:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 71ΡΜΩΛΚ-Π90

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ημ/νια: 19/01/2017 11:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΨ4ΩΛΚ-ΦΝΜ

Σελίδες