Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 42 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2017 14:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΔΩΛΚ-ΟΣΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. 127.169,07

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. 127.169,07
Ημ/νια: 21/02/2017 12:39:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΗ8ΩΛΚ-ΦΨ0

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ MINI BUS - ( ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ MINI BUS - ( ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)
Ημ/νια: 21/02/2017 12:26:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ3ΨΩΛΚ-ΨΛΧ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Α.Κ.

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Α.Κ.
Ημ/νια: 21/02/2017 12:21:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω34ΕΩΛΚ-ΜΘ2

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (3η ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ (10η ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (3η ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ (10η ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2017 12:19:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΛ8ΩΛΚ-Χ53

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 53.348,635 ΛΙΤΡ. ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 53.348,635 ΛΙΤΡ. ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
Ημ/νια: 20/02/2017 14:07:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΜ1ΩΛΚ-4ΨΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.104,577 ΛΙΤΡ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.104,577 ΛΙΤΡ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
Ημ/νια: 20/02/2017 14:04:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΞΜΩΛΚ-ΩΗΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 (*Ν. 4305/2014 Άρθρο 15)

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 (*Ν. 4305/2014 Άρθρο 15)
Ημ/νια: 20/02/2017 13:56:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Μ5ΩΛΚ-4ΑΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31.378 ΛΙΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31.378 ΛΙΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 20/02/2017 13:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ95ΩΛΚ-Β64

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ημ/νια: 20/02/2017 13:27:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΗΩΩΛΚ-Ο5Ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟ 1/2/2017-28/2/2017

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟ 1/2/2017-28/2/2017
Ημ/νια: 20/02/2017 12:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΝΔΩΛΚ-1ΨΠ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/2/2017-28/2/2017

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ 1/2/2017-28/2/2017
Ημ/νια: 20/02/2017 12:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ9ΘΩΛΚ-ΗΦ3

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 1/2/2017-28/2/2017

Θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 1/2/2017-28/2/2017
Ημ/νια: 20/02/2017 12:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΘΒΩΛΚ-ΩΛΓ

Σελίδες