Πρακτικά Συνεδριάσεων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2015 09:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ6ΛΩΛΚ-ΙΑ7

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω97ΟΩΛΚ-ΘΗΤ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΚΡΩΛΚ-ΠΙΨ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73ΖΔΩΛΚ-ΑΞ9

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ82ΩΛΚ-Κ59

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63Π2ΩΛΚ-5ΧΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 13/04/2017 12:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΖΝΩΛΚ-ΣΒ3

«ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ"
Ημ/νια: 13/04/2017 09:02:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΛΡΩΛΚ-Κ3Ι

ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Ν. ΆΜΠΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018».

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Ν. ΆΜΠΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018».
Ημ/νια: 12/04/2017 08:46:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΨΑΩΛΚ-ΘΒ8

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ημ/νια: 12/04/2017 08:35:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Η4ΔΩΛΚ-ΚΕ6

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΑΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΔΟΥ ΗΣΑΪΑ ) ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΑΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΔΟΥ ΗΣΑΪΑ ) ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Ημ/νια: 12/04/2017 08:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΜΜΩΛΚ-Μ2Χ

«ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ"»

Θέμα: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ"»
Ημ/νια: 12/04/2017 09:27:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΑΗΩΛΚ-ΔΩΦ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2017 09:22:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΦΗΩΛΚ-Σ5Κ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ & ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ "ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964"

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ & ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ "ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964"
Ημ/νια: 12/04/2017 09:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΚΣΩΛΚ-ΔΗ7

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Χ. ΛΙΩΤΑ)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Χ. ΛΙΩΤΑ)
Ημ/νια: 11/04/2017 12:15:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Β8ΩΛΚ-Ι8Ρ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Κ. ΞΕΝΙΩΤΗ)»

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Κ. ΞΕΝΙΩΤΗ)»
Ημ/νια: 11/04/2017 12:11:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΜ9ΩΛΚ-ΧΧ0

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Χ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)»

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (Χ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)»
Ημ/νια: 11/04/2017 12:09:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73ΡΕΩΛΚ-Θ1Ο

Σελίδες