Πρακτικά Συνεδριάσεων

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
Ημ/νια: 01/12/2016 09:24:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΦΩΛΚ-ΓΣΠ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ,ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΩΣ 28-02-2017»

Θέμα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ,ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΩΣ 28-02-2017»
Ημ/νια: 23/03/2017 10:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΑΖΩΛΚ-4Ξ3

ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 491.280,00€ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 491.280,00€ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2017 10:09:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΕΦΩΛΚ-4Ξ9

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ.Λ.» , ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020»

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ.Λ.» , ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020»
Ημ/νια: 23/03/2017 09:59:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΛΑΩΛΚ-Υ5Δ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ.Λ.’ ΣΤΟ ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ.Λ.’ ΣΤΟ ΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
Ημ/νια: 23/03/2017 09:39:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΤΥΩΛΚ-ΑΩ2

ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ημ/νια: 23/03/2017 09:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΦΙΩΛΚ-ΣΛ9

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ...

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 941.549,30€
Ημ/νια: 22/03/2017 14:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΝ4ΩΛΚ-Β97

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.977,19 ΕΥΡΩ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.977,19 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΧ4ΩΛΚ-Μ3Ν

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 62ΧΖΩΛΚ-ΖΗΖ

ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 530 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 530 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2017 13:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΣΠΩΛΚ-ΛΦ8

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ" της κ. ΛΑΡΣΑΣ ΜΟΡΦΩ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.-

Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ" της κ. ΛΑΡΣΑΣ ΜΟΡΦΩ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.-
Ημ/νια: 28/11/2016 13:54:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΞ4ΩΛΚ-Ω27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 21/03/2017 10:46:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 66ΧΚΩΛΚ-3ΣΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ημ/νια: 21/03/2017 10:42:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Η24ΩΛΚ-Τ18

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 'Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΠΑΘΟΥΛΑ Α.)».

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 'Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΠΑΘΟΥΛΑ Α.)».
Ημ/νια: 21/03/2017 10:03:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 666ΣΩΛΚ-ΙΥΞ

Σελίδες